Yapılandırmada ikinci fırsat

Posted by

Devlete olan borçların ödenmesi için önemli kolaylıklar getiren yapılandırmada başvuru ve ödeme tarihleri 1 ay uzatıldı. Ceza ve faizde yüzde 90’a varan indirim imkanı sağlayan bu fırsatı kaçırmayın.

İLK ÖDEME DE 1 AY ERTELENDİ

Vergi (matrah artırımı dahil), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcu, trafik cezası ve öğrenim kredisi başta olmak üzere toplamda 250 milyarlık borcun yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine imkan sağlayan ‘7326 sayılı yasa (yapılandırma yasası)’ 9 Haziran 2021’de yürürlüğe girmişti. Borcun faiz ve gecikme cezasını silen ve bunun yerine az bir enflasyon farkıyla ödenmesini sağlayan yasadan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi, Cumhurbaşkanı Kararı’yla 1 ay uzatıldı.

YENİ TARİHLER NE OLDU?

Buna göre; başvuruları 1 Temmuz’da başlayan ve 31 Ağustos’ta sona erecek olan alacaklarda son başvuru tarihi 30 Eylül olarak uygulanacak. Ayrıca vergi ve idari para cezalarına ilişkin borçlar, belediye alacaklarının ilk taksidi 30 Eylül’e kadar ödenecekti. Şimdi uzatmayla birlikte 1 Kasım’a kadar yapılması gerekiyor. Peşin ödemelerin, ilk taksit ödeme süresinde yapılması zorunlu.

BAĞKUR’DA TAKVİM AYNI

Halen devam eden başvurular, Bağkur’lular için 1 Kasım’da sona erecekti. Bu başvuru süresinde herhangi bir değişiklik olmadı. 30 Nisan 2021 tarihi öncesi prim borcu olanlar bu süre sonuna kadar borçlarını yapılandırabilecek. Borç yapılandırılmaz ve ödenmezse 30 Nisan öncesi borçlar dondurulacak. Ancak 1 Kasım 2021’e kadar talep edenler ihya (canlandırma) hakkından yararlanacak ve dondurulmuş primlerini çok düşük tutarlarda ödeme yaparak kazanacak. Bu yolla örneğin; 29 bin lira çıkan bir borç 9 bin liraya inecek ve yüzde 63 oranında indirim yapılacak. Yaş ve sigortalılık süresi yeterli olanlar, bu ödeme sonrasında gerekli primi tamamlarsa hemen maaş bağlanacak.

ÖĞRENİM KREDİSİ

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 9 Haziran 2021 öncesine ait öğrenim ve katkı kredisi borçları için de başvuru tarihi 31 Ağustos’ta sona erecekti. Şimdi süre 30 Eylül’e uzarken, yapılandırılan borç 1 Kasım’a kadar peşin ödenebilecek. Yine ilk taksidin bu sürede yatırılması gerekiyor. Peşin ödemede enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek.

BUGÜNE KADAR KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Sağlanan kolaylıktan yararlanmak için bugüne kadar yaklaşık 3.5 milyon vergi mükellefi başvuruda bulunurken, 69 milyar 126 milyon liralık alacak yapılandırıldı. Bu kapsamda 2 milyar 874 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ise 600 bin borçlu, toplam 30 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu.

GSS BORCU BULUNANLAR…

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar da müracaat etmeden borcunu 31 Aralık 2021’e kadar ödeyebilecek. Bir başka ifadeyle başvuru ve ödeme süresindeki uzatma GSS’yi de kapsamıyor. Söz konusu tarihe kadar ana para borcunun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecek.

Hiç gelir testine girmeyen bu yüzden borç çıkanlar da 30 Kasım’a kadar bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapabilecek. Eğer hanedeki kişi başına geliri 1192.50 TL’nin altında çıkarsa şu ana kadar biriken tüm prim borcu silinecek. Sonraki dönemdeki primleri de devlet ödeyecek.

AFET BÖLGELERİ İÇİN KOLAYLIK

Sel ve yangından etkilenen yerlerdeki borçlular mücbir sebep haline rastlayan taksitlerini mücbir sebep hali bitince ödeyecek. Bu kapsamda, sel felaketi nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği 31 Aralık 2021 arasına rastlayan taksitlerden birincisi Ocak 2022’de, sonraki taksitler de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde, yangın felaketi nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği 1 Kasım 2021 arasına rastlayan taksitlerden birincisi Aralık 2021’de, sonraki taksitler de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.

İŞTE AVANTAJ İŞTE FARK

727 LİRA FAİZİN 642 LİRASI SİLİNECEK

X plakalı otomobilin araç muayene süresi 26 Ağustos 2016 tarihinde sona ermiş olsun. Araç sahibi süresinde yaptırmadığı araç muayenesi için 15 Ekim 2021’de muayene istasyonuna gelerek aracını muayene ettirmek istediğinde, 372.88 liralık araç muayene ücreti yüzde 5 gecikme faiziyle 1.100 liraya çıkıyor. Yapılandırmadan faydalanan sadece 85 liralık fark ödeyecek. Gecikme cezasından 642 lira silinecek.

ANAPARADA DAHİ İNDİRİM

Bir sürücüye 15 Ocak 2021’te 652 liralık trafik cezası verilsin. Bu cezanın yapılandırma tarihi itibarıyla faizi 163 lira olsun. Yapılandırmayla faiz yerine 11.41 lira enflasyon farkı eklenecek. Toplam ceza 663 lira olacak. Ceza ilk taksit süresinde peşin ödenirse 652 liralık anaparadan da yüzde 25 indirim yapılacak. İlk taksit ödeme süresi de 30 Eylül 2021 itibarıyla mesai saati bitiminde sona erecek.

169 BİN LİRAYA DÜŞÜYOR

Bir vergi mükellefinin defter ve belgelerinin Ocak 2019 vergilendirme döneminde Katma Değer Vergisi (KDV) yönünden incelenmesi sonucunda mükellef adına 310 bin lira vergi çıkarılmış ve bir kat da vergi ziyaı cezası kesilmiş olsun. Vergi ve ceza da Eylül 2019’da tebliğ edilmiş ve mükellef cezaya itiraz için dava da açmış fakat mahkeme henüz karar vermemiş olsun. Yasadan yararlanan mükellefin, vergi aslının yüzde 50’si ile bu tutara ilişkin faiz ve gecikme faizi ve cezasının tahsilinden vazgeçilecek. Böylece çıkarılacak borç 169 bin lira olacak. Yasa çıkmasaydı borç 706 bin lira olacaktı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.