Baro liderleri sonuç bildirgesi: Avukatlara şiddet çözülmezse hareket kararlılığımızın ardındayız

Posted by

ANKARA – Türkiye Barolar Birliği (TBB) konut sahipliğinde gerçekleştirilen 44. baro liderleri toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklanan sonuç bildirgesinde Avukatlık Minimum Fiyat ve CMK Tarifeleri’nin belirlenmesi ve avukata yönelik şiddetin durdurulmasına dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada şu tabirlere yer verildi:

KOŞULLAR GÖRMEZDEN GELİNİRSE AKSİYON KARARLILIĞIMIZIN GERİSİNDEYİZ: 4 Haziran 2022 tarihli Türkiye Barolar Birliği Altı Aylık Devir I. Kıymetlendirme Toplantısı Sonuç Deklarasyonu’nda “içinde bulunduğumuz şartlar görmezden gelinmeye devam edilirse, temsil yetkimizden aldığımız haklara dayanarak kademeli hareket planlarını daima birlikte hayata geçirme kararlılığı” formunda tabir olunan irademizin ardındayız. 5 Temmuz 2022 tarihinde TBB ve Baro Liderleri ile Adalet Bakanlığı ortasında yapılan görüşmede ortaya çıkan, tarifelerin Eylül ayı başında yayınlanması için ortak çalışma yapılması istikametindeki iradeyi olması gereken bir yol olarak değerli görüyoruz.

ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN TBB’NİN TEKLİFLERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ MECBURÎ: TBB’nin 8 Temmuz 2022 tarihinde Adalet Bakanlığına gönderdiği, avukatlara yönelik şiddetin önlenmesine ait alınması gereken acil önlemleri içeren yazının gereklerinin acilen yerine getirilmesinin, sorunun tahlilinde aktif bir adım olacağı inancındayız. Bu kapsamda; TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmelerde, Avukatlık Minimum Fiyat Tarifesi, avukatların bugüne kadar enflasyon karşısında yaşadıkları kayıpları telafi edecek, CMK Fiyat Tarifesi ise mesleğin onuruyla bağdaşacak halde artırılmalıdır. Avukata yönelik şiddetle gayret etmek üzere TBB’nin açık ve somut tekliflerinin hayata geçirilmesi zaruridir.

TBB’NİN BAKANLIKLA GÖRÜŞMELERİ TAKİP EDİLECEK: TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmeler Barolar tarafından titizlikle takip edilecek ve Baroların, sürecin her basamağının içerisinde olması sağlanacaktır. Bu meselelerin mesleğin onuruna yakışır formda çözülmesi TBB’nin ve Baroların önceliği ve olmazsa olmazıdır. Somut sonuçların elde edilemeyeceğinin anlaşılması halinde; toplantı ve şov hakkının kullanımı ile CMK hizmetinin durdurulması da dahil olmak üzere demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gerekleri kararlılıkla yerine getirilecektir. Toplantıda alternatif olarak ele alınan kademeli aksiyon planları, Türkiye Barolar Birliği tarafından tavsiye kararı formunda barolarla paylaşılacaktır. (HABER MERKEZİ)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.