2023’te kiraz rekoltesi bereketli olacak

Ege Yaş Meyve Sebze İhra­catçıları Birliği Başkanı Hay­rettin Uçak, “Bugün itibariyle startını verdiğimiz kiraz sezo­nunun ülkemize, üreticileri­mize ve ihracatçılarımıza be­reket getirmesini diliyorum. Hem ülkemizin hem de kuzey yarımkürenin bu yılki ilk kiraz hasadını Manisa Şehzadeler ilçemizden yapıyoruz. Bura­sı erkenci bir bölge olmasıyla bize baharın geldiğini de müj­deliyor. Geçtiğimiz yıla göre çok daha verimli ve bereketli bir kiraz sezonu geçireceğimi­zi söyleyebilirim. Geçen yıl 57 bin ton kiraz ihracatı gerçek­leştirmiştik, bu sezon hava ko­şullarında bir olumsuzluk ya­şamazsak rekorlar kırdığımız 80 bin ton ve 200 milyon dolar seviyelerine tekrar çıkabile­ceğimizi düşünüyorum” dedi.

DÜNYA ÜRETİMİNDE BİRİNCİYİZ

Başkan Uçak, “Kirazda dün­ya üretiminde birinci sırada yer alıyoruz ve Almanya, Rus­ya gibi geleneksel pazarları­mız yanında Hong Kong, Sin­gapur, Hindistan gibi ülkelerde de Türk kirazımız çok beğeni­liyor. Üreticiler, ihracatçılar, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Enstitülerimiz ve Üniversite­lerimiz ile hep birlikte hem ye­ni pazarlardaki payımızı artı­rabilir hem de yeni çeşitlerle hasat ve ihracat sezonunu uza­tabilirsek kirazın tüm tarım sektöründe lokomotif ihraç ürünümüz olma potansiyeli var.” diye konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, “Hem çiftçileri­mizle hem ihracatçılarımızla görüştüğümüz kadarıyla bu sene rekolte bereketli olacak. Emek veren çiftçilerimize, ih­racatçılarımıza, tüccarlarımı­za teşekkürlerimizi sunuyo­ruz. Vatandaşın kiraza doyaca­ğı bir dönem olacak” dedi.

MANİSA KİRAZDA ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Manisa İl Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Mani­sa’nın kiraz üretimindeki ye­rinden bahsederek “19 Nisan 2023 tarihinde kuzey yarım­kürenin açık alanda ilk kiraz hasadını gerçekleştiriyoruz. Kuzey yarımkürenin ilk kira­zını çıkarmakla katma değer­li ürün elde etmiş oluyoruz. Emek yoğun bir iş. Üreticile­rimizin hakları ödenmez. Ma­nisa kirazda önemli bir mer­kez. 48 bin 832 tonla üretim­de 4’üncü sıradayız. Kiraz üretim alanın­da ikinci sıradayız. 2022 yılı verile­rine göre il ola­rak 3 milyon 103 binin üzerinde kiraz ağacına sahibiz. İlerle­yen yıllarda Manisa üretim­de dahada yukarılara çıkacak. Erkenci kiraz ‘Cristobalina’ cinsini hasat ediyoruz, sof­ralarla buluşturacağız. Kiraz hem iç piyasada hem ihracat­ta yer bulan kıymetli bir ürü­nümüz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir